Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo autorskie w dziedzinie architektury – wybrane zagadnienia.
DS/0071/Std/2018

Poszerzenie wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień związanych z prawem autorskim w działalności projektowej.

2018-10-30

13:00 - 15:00

Wybrane zagadnienia prawnoautorskie na przykładach opinii biegłego sądowego i rzeczoznawcy SARP. Omówienie orzecznictwa Sądu Dyscyplinarnego DSOIA RP.

Prowadzący

arch. Jerzy Modlinger od 1981r. praktyka projektowa architekta i urbanisty, autor wielu opinii sądowych - jako rzeczoznawca SARP ds. Prawa Autorskiego od 1995r. i biegły sądowy w dziedzinie architektury, urbanistyki i prawa autorskiego przy Sądach Okręgowych w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu od 2010r., Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w ZOIU - 2010-2014r., sędzia Sądu Dyscyplinarnego DSOIA od 2006r.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl