Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych cz.1.
MP/0072/Std/2018

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych.

2018-10-29

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:15

Interpretacja przepisów techniczno-budowlanych

Przedstawienie przypadków szczególnych dotyczących przepisów techniczno-budowlanych. Interpretacja i wytłumaczenie zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690, z późn. zmianami w tym Dz.U. 2017, poz. 2285).

18:15 - 19:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl