Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Oświetlenie architektury historycznej - piękna iluminacja czy tani blichtr? Iluminacje zabytków – nowe tendencje – przykłady realizacji.
WP/0075/Std/2018

Rozszerzenie zakresu wiedzy na temat problematyki iluminacji zabytków architektury, pozwalającej na uniknięcie podstawowych błędów realizacyjnych w tym zakresie.

Zwiększenie kreatywności w projektowaniu iluminacji obiektów zabytkowych i poznanie zagadnień ułatwiających uzgadnianie projektów ze służbami konserwatorskimi.

Poznanie możliwości zastosowania różnych rozwiązań technicznych dających efekty estetyczne, w celu jak najlepszego wyeksponowania zabytkowych wartości dzieł architektonicznych w porze nocnej.

2018-11-21

15:30 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:30

Iluminacje zabytków - część I

1.       Uwarunkowania występujące w iluminacji zabytków związane z wartością zabytkową obiektów.

2.       Iluminacje stałe i okazjonalne (mappingi).

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 19:15

Iluminacje zabytków - część II

3.       Techniczne aspekty realizacji instalacji w obiektach zabytkowych (postęp w technikach oświetleniowych, błędy projektowo - wykonawcze).

4.       Przykłady realizacji iluminacji zabytków z kraju i ze świata.

19:15 - 19:30

Przerwa kawowa

19:30 - 20:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy