Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

BIM w praktyce projektowej.
DS/0011/War/2018

Zapoznanie z problematyką wdrożenia i użytkowania BIM w pracowniach projektowych oraz znajomość korzyści i zagrożeń wynikających z wprowadzenia nowej filozofii projektowania.

2018-11-20

13:00 - 14:15

Wprowadzenie - EPR Architects

 1. BIM – definicje
 2. Porównanie systemów i organizacji pracy – 2D a BIM
 3. Dlaczego BIM?
  1. Iteratywny proces projektowy - zarządzanie kosztami i zmianami
  2. Jednorodne środowisko pracy
  3. Wizualizacje
  4. Wydajność
  5. Zarządzanie ryzykiem
  6. Procesy analityczne – symulacje, modele
  7. Koordynacja dokumentacji technicznej - interdyscyplinarność
  8. Planowanie i kontrola cyklu życia projektu
  9. Koszty - fakty czy mit

14:15 - 14:30

Przerwa kawowa

14:30 - 15:45

BIM w praktyce

a. Przykłady projektów nowych budynków
b. Działanie na tkance zastanej - skanowanie 3d i chmury punktów

4. Wdrożenie BIM
 1. Strona formalna
 2. Organizacja zespołu
 3. Komórki zadaniowe
 4. Organizacja SMPs
 5. Planowanie zmiany
 6. Tworzenie zasobów
 7. Szkolenia
Prowadzący

Dyrektor EPR Architects i EPR Architects Poland. Od ponad 6ciu lat prowadzi międzynarodowe projekty realizowane w metodologii BIM w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Singapurze i w Polsce. Jest współautorem wielokrotnie nagradzanych projektów, m.in. rozbudowy kampusu uniwersyteckiego w Birmingham, budynku Bramall Music Building nagrodzonego National RIBA Award, Regional RIBA Award, Civic Trust Award i nominowanego do finału AJ 100 Building of the Year i BD Architect of the Year. Tworzył i jest odpowiedzialny za liczące 60 osób studio projektowe we Wrocławiu, EPR Architects Poland, jako jedno z niewielu w Polsce w pełni oddane pracy wg metodologii BIM.

BIM manager we wrocławskim studiu EPR Architects. Do zespołu dołączył u początków istnienia i bierze aktywny udział w procesie budowania i wdrażania wewnętrznych standardów i metod pracy BIM. Do jego głównych zadań należy prowadzenie szkoleń, zarządzanie środowiskiem projektowym, testowanie i wdrażanie oprogramowania. Jako członek ARB i IARP jest czynnym architektem, wiedząc, że stosowanie BIM może być efektywne jedynie przy harmonii pomiędzy działaniami projektowymi i środowiskiem pracy. Jest Certyfikowanym Trenerem Autodesk w Europie i Azji Środkowej oraz certyfikowanym Managerem BIM Level 2 BRE Academy.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl