Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty umiejętności zarządzania czasem oraz organizacji i efektywności pracy architekta
PO/0040/War/2016

Metody zarządzania własnym czasem i wydajnością oraz sposobami zwiększenia efektywności działania poprzez korzystanie z harmonogramów, ustalanie priorytetów i zmianę sposobu oceny ważności spraw.

Elementy składowe kosztów pracy oraz techniki prawidłowego zarządzania kosztami i należnościami.

Podstawowe zasady higieny pracy, dbanie o równowagę i rozdział pomiędzy pracą a życiem osobistym.

2018-11-29

14:30 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 16:00

Organizacja czasu i poprawa efektywności według metody GTD Davida Allena

 • Przyczyny braku efektywności.
 • Omówienie metody GTD.
 • Schemat efektywności.
 • Omówienie poszczególnych elementów schematu.
 • Wskazówki i zalecenia.
 • Pytania.
   

16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 17:15

Efektywność i motywacja

 • Zasada Pareto.
 • Analiza ABC.
 • Podstawowe zasady działania architekta w kontakcie z klientami.
 • Motywacja i sens życia.
 • Pułapki umysłu twórcy.
 • Koszty.
 • Rodzaje harmonogramów.

17:15 - 17:30

Przerwa kawowa

17:30 - 18:00

Gdzie są moje pieniądze? Odzyskiwanie należności

18:00 - 19:00

Propedeutyka negocjacji

 • Rodzaje negocjacji.
 • Nieuczciwe metody manipulacyjne w negocjacjach.
 • Style negocjacji.
 • Cele w negocjacjach.
 • BATNA.
 • Praktyczne wskazówki na temat negocjaji.
   

19:00 - 19:30

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Architekt IARP, Wiceprzewodnicząca Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz redaktor informacyjny.
Od 5 lat kształci architektów z tzw. umiejętności miękkich, tj.: organizacja pracy, negocjowanie, ustalanie priorytetów zawodowych i prywatnych. Motywuje architektów, pomaga dbać o finanse, uczy jak zachować harmonię między życiem zawodowym a prywatnym.
Hobby - oglądanie ikon architektonicznych.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl