Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ustawa prawo zamówień publicznych w praktyce zawodowej architektów. Zamówienia publiczne prac projektowych o charakterze twórczym, analiza przypadków
MP/0081/Std/2018

Ustawa prawo zamówień publicznych w praktyce zawodowej architektów. Zamówienia publiczne prac projektowych o charakterze twórczym.

2018-11-26

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Ustawa Prawo zamówień publicznych w praktyce zawodowej architektów

  1. Najistotniejsze pojęcia i ogólne zasady prawa zamówień publicznych
  2. Najistotniejsze regulacje dotyczące osoby zamawiającego i wykonawcy
  3. Najistotniejsze regulacje dotyczące przygotowania zamówienia
  4. Najistotniejsze regulacje dotyczące trybów udzielania zamówienia z uwzględnieniem specyfiki zamówień obejmujących prace projektowe oraz wyboru najkorzystniejszej oferty
  5. Środki ochrony prawnej          

18:00 - 19:00

Zamówienia publiczne prac projektowych o charakterze twórczym, analiza przypadków

1. Zamówienia publiczne na twórcze prace projektowe
2. podstawy działania Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA RP
3. Wyniki badań
4. Diagnoza zagrożeń procesu inwestycyjnego
5. Analiza wybranych przypadków


 
Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl