Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Efektywna komunikacja w zawodzie architekta z elementami prezentacji i autoprezentacji
PK/0022/War/2017

Doskonalenie umiejętności prowadzenia efektywnych spotkań biznesowych.

Modele skutecznej komunikacji, czyli co mówić, a czego unikać, by dobrze rozumieć i być zrozumianym.

Poznanie metod budowania pozytywnego wizerunku.

Doskonalenie technik profesjonalnej prezentacji i autoprezentacji.

Poznanie technik efektywnych prezentacji i autoprezentacji.

2018-12-18

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:15

Rola komunikacji w budowaniu wiarygodnej postawy w relacjach biznesowych

- Efekt pierwszego wrażenia – jak go nie zmarnować,

- Podstawowe prawa rządzące procesem komunikacji, czyli co trzeba
wiedzieć na temat komunikacji interpersonalnej,

- Narzędzia aktywnego słuchania,

- Dbanie o jasność przekazu – co wzmacnia porozumiewanie się,

- Skąd się biorą błędy i bariery komunikacyjne, i dlaczego tak często dochodzi do nieporozumień,

- Rola informacji zwrotnej w rozmowach biznesowych.

11:15 - 11:30

Przerwa

11:30 - 11:45

Prezentacja sponsora

11:45 - 13:00

Przed prezentacją, czyli informacje potrzebne przed przygotowaniem prezentacji.

- Cele prezentacji i autoprezentacji,

- Zasada 5 x W.

 

13:00 - 13:15

Przerwa

13:15 - 14:30

​Audytorium

- Do kogo mówimy,
- Nastawienie audytorium,
- Role uczestników – kto nas słucha.

14:30 - 14:45

Przerwa

14:45 - 16:00

Struktura prezentacji i autoprezentacji

- Zasady dobrego „wstępu”,
- Sposoby osiągania celu w rozwinięciu prezentacji i autoprezentacji,
- Techniki zamykania prezentacji,
- Jak unikać błędów podczas prezentacji i autoprezentacji.

16:00 - 17:15

Dyskusja i podsumowanie ćwiczeń praktycznych

Prowadzący
Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.
Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów