Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zagadnienia dot. uzgodnień projektów pod względem sanitarnohigienicznym, wymaganych odstępstw oraz dokumentów koniecznych przy zgłaszaniu obiektu do użytkowania
MP/0084/Std/2018

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z koniecznością uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych.

2018-12-10

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Zagadnienia dot. uzgodnień projektów pod względem sanitarnohigienicznym, wymaganych odstępstw oraz dokumentów koniecznych przy zgłaszaniu obiektu do użytkowania

18:00 - 19:00

Kompetencje powiatowego, granicznego i wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Prowadzący

Alina Jamka - doświadczenie zawodowe: Praca w Inspekcji Sanitarnej od 1978 r. początkowo w Terenowej / powiatowej / Stacji Sanitarnej , a od 1998 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej, Rzeczoznawca sanitarnohigieniczny w zakresie bez ograniczeń, członek komisji kwalifikacyjnej kandydatów na rzeczoznawców sanitarnohigienicznych, biegły sądowy w zakresie spraw sanitarnohigienicznych / sprawdzanie i weryfikacja projektów budowlanych pod względem zachowania wymagań sanitarnohigienicznych.

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl