Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Specustawa mieszkaniowa- rewolucja dla inwestycji mieszkaniowych.
DS/0085/Std/2018

Poznanie nowych regulacji prawnych wynikających z ustawy, która weszła w życie 22 sierpnia 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

2018-12-14

12:00 - 14:00

Część I

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy specustawy mieszkaniowej – kto i w jakim zakresie może skorzystać z nowych regulacji.
2. Omówienie zasadniczych założeń zmierzających do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji mieszkaniowej wynikających ze specustawy mieszkaniowej.
3. Przygotowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowych – koncepcja urbanistyczno-architektoniczna.
4. Uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej – wniosek o podjęcie uchwały, załączniki, elementy obligatoryjne uchwały oraz tryb jej podjęcia.
5. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz uchwała o lokalnych standardach urbanistycznych.

 

14:00 - 14:15

Przerwa kawowa

14:15 - 15:45

Część II

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji realizowanych w trybie specustawy mieszkaniowej.
2. Pozwolenie na budowę dla inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
3. Modyfikacja terminów i zakresu pozyskania decyzji, opinii i uzgodnień poprzedzających proces inwestycyjny.
4. Tryb udzielania pozwolenia na użytkowanie inwestycji objętych specustawą mieszkaniową – odrębności względem przepisów ogólnych.
5. Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących –
a) zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów,
b) zasady ustalania i wypłaty odszkodowania.
 

15:45 - 16:15

Ocena nowych regulacji – pytania, dyskusja.

Prowadzący

radca prawny, partner w SWK Legal Sebzda-Załuska Wójcik Kamińska Radcowie Prawni sp. p.
Specjalizuje się w prawie budowlanym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła jako wieloletni pracownik organów: nadzoru budowlanego. Od ponad 15 lat doradza w ramach kancelarii prawnej uczestnikom procesu inwestycyjnego, w szczególności inwestorom i projektantom.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Od 2023 r. Ekspert Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej.


Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl