Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Kontrowersyjne zapisy w umowach projektowych
SL/0086/Std/2018

Moment przeniesienia praw autorskich do projektu. Zapłata za przeniesienie autorskich praw majątkowych i jej skutki. Elementy projektu chronione prawem autorskim. Skutki przeniesienia autorskich praw zależnych.
Równowaga praw w umowach projektowych. Nierównowaga praw a równowaga interesów na gruncie teorii gier. Zaburzenie i równowaga praw w przypadku kar umownych. Przesłanki winy i szkody w aspekcie opóźnienia prac. Zmiana treści umowy na gruncie prawa zamówień publicznych.
Rękojmia a gwarancja w pracy architekta. Odpowiedzialność karna za katastrofę budowlaną. Odpowiedzialność za usterki na gruncie prawa autorskiego.

2018-12-12

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 16:00

Wykład część 1

1. Moment przeniesienia praw autorskich do projektu.
2. Zapłata za przeniesienie autorskich praw majątkowych i jej skutki.
3. Elementy projektu chronione prawem autorskim.
4. Skutki przeniesienia autorskich praw zależnych.

16:00 - 16:10

Przerwa kawowa

16:10 - 16:55

Wykład część 2

5. Równowaga praw w umowach projektowych.
6. Nierównowaga praw a równowaga interesów na gruncie teorii gier.
7. Zaburzenie i równowaga praw w przypadku kar umownych.
8. Przesłanki winy i szkody w aspekcie opóźnienia prac.
9. Zmiana treści umowy na gruncie prawa zamówień publicznych.

16:55 - 17:05

Przerwa kawowa

17:05 - 17:50

Wykład część 3

10. Rękojmia a gwarancja w pracy architekta.
11. Odpowiedzialność karna za katastrofę budowlaną.
12. Odpowiedzialność za usterki na gruncie prawa autorskiego.

17:50 - 18:00

Pytania, dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl