Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Gdzie są Twoje pieniądze?
PO/0121/Std/2017

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów, uczestnicy dzięki ćwiczeniom poznają metody usprawniające prowadzenie działalności projektowej.

2019-01-31

14:30 - 15:00

Rejestracja

15:00 - 15:15

Za co ludzie płacą? Dlaczego nie płacą?

Omówienie obiegowych opinii o pracy architekta
Wartość zawierania umów

15:15 - 16:45

Elementy umowy

Zakres projektu
Fazy projektu
Terminy
Wynagrodzenie
Załączniki
Zasady współpracy
Przykłady wad umów

16:45 - 17:00

Przerwa

17:00 - 18:00

Którędy uciekają nasze pieniądze?

Momenty krytyczne
Odzyskiwanie należności

18:00 - 18:15

Refleksja

18:15 - 19:00

Czym są pieniądze?

Powszechne przekonania na temat pieniędzy
Aktywa i pasywa
Budowanie rezerwy
Czym dla Ciebie są pieniądze?
Jak zarządzać pieniędzmi
Prowadzący

Architekt IARP, Wiceprzewodnicząca Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz redaktor informacyjny.
Od 5 lat kształci architektów z tzw. umiejętności miękkich, tj.: organizacja pracy, negocjowanie, ustalanie priorytetów zawodowych i prywatnych. Motywuje architektów, pomaga dbać o finanse, uczy jak zachować harmonię między życiem zawodowym a prywatnym.
Hobby - oglądanie ikon architektonicznych.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl