Akustyka w pracy architekta
LO/0001/Std/2019

Szkolenie poświęcone wymaganiom związanym z wprowadzeniem normy
PN-B-02151-4:2015-06

2019-01-17

16:20 - 16:30

Rejestracja

16:30 - 17:00

Norma PN-B-02151-4:2015-06 – wprowadzenie

- Przesłanki wprowadzenia normy (wyniki najnowszych badań prowadzonych w środowiskach biurowych i szkolnych).
- Powiązania normy PN-B-02151-4:2015-06 z wymaganiami WT.
- Zakres normy (typy chronionych pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego).
 

17:00 - 17:45

Objaśnienie pojęć używanych w normie

- Chłonność akustyczna pomieszczenia (A).

- Czas pogłosu pomieszczenia (T).

- Wskaźnik Transmisji Mowy (STI).

- Sposoby obliczania i szacowania w/w wielkości.

- Dostępne narzędzia.

17:45 - 18:00

Przerwa kawowa

18:00 - 18:30

Obiekty szkolne i sportowe

- Przegląd wymagań dotyczących poszczególnych typów pomieszczeń

- Przykłady projektów zrealizowanych w oparciu o normę

18:30 - 19:00

Podsumowanie i sesja pytań i odpowiedzi

19:00 - 19:15

Zakończenie szkolenia

Prowadzący
Miejsce
Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP
Północna 12
91-420 Łódź
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

725-488-715
lodzka.biuro@iarp.pl

Cel
Znajomość teoretyczna i praktyczna najnowszych wymagań prawnych związanych z normami dotyczącymi akustyki budowlanej.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!