Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Obwiązujące odstępstwa od przepisów warunków technicznych w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych
ZP/0003/Std/2019

Przyswojenie niezbędnej i praktycznej wiedzy z zakresu obowiązujących wymogów higieniczno-sanitarnych.

2019-01-24

09:45 - 10:00

Rejestracja

10:00 - 11:00

Podstawowe pojęcia z zakresu wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanych z warunkami higieniczno-sanitarnymi w obiektach i ich pomieszczeniach.

11:00 - 11:15

Przerwa Kawowa

11:15 - 12:15

Obwiązujące odstępstwa od przepisów warunków technicznych w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Najważniejsze zmiany w przepisach warunków technicznych dotyczące uzgadniania dokumentacji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Omówione zostaną obwiązujące odstępstwa od warunków technicznych oraz zasady ich stosowania.
Prowadzący

Ukończyła Politechnikę Szczecińską w zakresie architektury oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim w zakresie zdrowia publicznego. Od 2016 r. jest rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych. Doświadczenie zawodowe w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych zdobywała od 1996 r. w Państwowej Powiatowej a następnie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej. Obecnie specjalizuje się w opracowywaniu projektów technologicznych

Miejsce
Hotel Radisson Blu
Pac Rodła 10, Sala Mickiewicz I piętro
70-419 Szczecin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl