Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Dobre praktyki projektowania w obiektach i obszarach zabytkowych-część II - Odwołane !!!
PO/0088/Std/2018

Usystematyzowanie procedur towarzyszących projektowaniu na obszarach i w obiektach zabytkowych. Ujednolicenie wiedzy członków IARP w zakresie współpracy z Konserwatorem.

2019-02-19

15:30 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:05

Powitanie uczestników

16:05 - 18:00

Omówienie dobrych praktyk projektowania w obiektach i obszarach zabytkowych

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl