Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Najistotniejsze regulacje Prawa wodnego z punktu widzenia praktyki wykonywania zawodu architekta
MP/0007/Std/2019

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z najistotniejszymi regulacjami Prawa wodnego w kontekście procesu inwestycyjnego


2019-02-18

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Nowe Prawo wodne

  1. Najistotniejsze pojęcia i ogólne zasady oraz cele Prawa wodnego w kontekście procesu inwestycyjnego.
  2. Rodzaje zgody wodnoprawnej – pozwolenie wodnoprawne a zgłoszenie wodnoprawne.
  3. Zwolnienia z obowiązku uzyskania zgody wodnoprawnej.
  4. Ocena wodnoprawna.
  5. Proces inwestycyjny uwzględniający zgodę wodnoprawną.
  6. Organizacja organów administracji publicznej w zakresie Prawa wodnego – Wody Polskie.
  7. Wygaszenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewsakiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl