Najistotniejsze regulacje Prawa wodnego z punktu widzenia praktyki wykonywania zawodu architekta
MP/0007/Std/2019

W pierwszej części adw. Piotr Konopka przedstawi najistotniejsze regulacje nowego Prawa wodnego uwzględniającego najaktualniejszy stan prawny, istotne z punktu widzenia praktyki zawodowej architektów. Obejmować to będzie ten zakres ustawy Prawo wodne, który bezpośrednio dotyczy procesu inwestycyjnego, zwłaszcza w zakresie ram prawnych uzyskiwania zgód wodnoprawnych. W tej części przedstawiony zostanie model procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem Prawa wodnego jako aktu prawnego obejmującego regulację istotnego etapu procedur inwestycyjnych. Przybliżona zostanie także organizacja organów administracji publicznej, w kontekście aktualnej ich centralizacji, oraz właściwości funkcjonalnej i terenowej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniu wygaszenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która do tej pory rodziła istotne wątpliwości i pytania. W drugiej części szkolenia adw. Piotr Konopka będzie udzielał odpowiedzi na pytania od uczestników szkolenia

2019-02-18

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Nowe Prawo wodne

  1. Najistotniejsze pojęcia i ogólne zasady oraz cele Prawa wodnego w kontekście procesu inwestycyjnego.
  2. Rodzaje zgody wodnoprawnej – pozwolenie wodnoprawne a zgłoszenie wodnoprawne.
  3. Zwolnienia z obowiązku uzyskania zgody wodnoprawnej.
  4. Ocena wodnoprawna.
  5. Proces inwestycyjny uwzględniający zgodę wodnoprawną.
  6. Organizacja organów administracji publicznej w zakresie Prawa wodnego – Wody Polskie.
  7. Wygaszenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewsakiego 36
30-110 Kraków
Cel
Przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych z zakresu Prawa wodnego z uwzględnieniem specyfiki tego aktu prawnego w procesie inwestycyjnym, uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!