Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych z uwzględnieniem nowelizacji przepisów Prawa budowlanego oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
DS/0090/Std/2018

Poznanie kluczowych zmian w procesie inwestycyjnym wynikających z nowelizacji przepisów ustawy Prawo budowlane, a w szczególności nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, utrwalenie wiedzy przekazanej w toku szkolenia na przykładzie konkretnych stanów faktycznych i zapadłych rozstrzygnięć administracyjnych, które zostały zweryfikowane przez sądy administracyjne.

2019-04-25

11:00 - 13:00

CZĘŚĆ I

  1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – kluczowe zagadnienia dotyczące przebiegu postępowania oraz możliwości wykorzystania instytucji przewidzianych nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego.
  2. Lokalizacja inwestycji w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – omówienie odrębności w procedurze na przykładzie konkretnych spraw. Przegląd orzecznictwa.
  3. Omówienie zasadniczych zmian zmierzających do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjnego wynikających z nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

13:00 - 13:15

Przerwa kawowa

13:00 - 15:00

CZĘŚĆ II

  1. Omówienie nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w kontekście ich wpływu na proces inwestycyjny na przykładzie konkretnych postępowań administracyjnych oraz spraw sądowych.
  2. Dodatkowe uprawnienia dla stron postępowania oraz udogodnienia dla inwestorów.
  3. Nowe obowiązki dla organów administracji publicznej po nowelizacji kodeksu postepowania administracyjnego.
  4. Ostateczność i prawomocność pozwolenia na budowę a możliwość wykonywania robót budowlanych. Skrócenie terminów uostatecznienia się decyzji administracyjnych – kazusy sądowe.
  5. Zaskarżenie pozwolenia na budowę do sądu administracyjnego i jego wpływ na wstrzymanie robót budowlanych.
  6. Zmiany w procedurze sądowo - administracyjnej.
  7. Ocena nowych regulacji – kto zyskał, a kto stracił?
 Pytania, odpowiedzi, konsultacje.
 
Prowadzący

radca prawny, partner w SWK Legal Sebzda-Załuska Wójcik Kamińska Radcowie Prawni sp. p.
Specjalizuje się w prawie budowlanym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła jako wieloletni pracownik organów: nadzoru budowlanego. Od ponad 15 lat doradza w ramach kancelarii prawnej uczestnikom procesu inwestycyjnego, w szczególności inwestorom i projektantom.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Od 2023 r. Ekspert Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej.


Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl