Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona pomieszczeń przed przegrzewaniem w okresie letnim. Ocena w aspekcie komfortu termicznego.
DS/0091/Std/2018

Poznanie czynników, jakie wpływają na zachowanie komfortu termicznego w budynkach oraz wymagań prawnych obowiązujących w Polsce w aspekcie komfortu termicznego oraz metody oceny komfortu zgodnie z europejskimi normami.

2019-05-10

13:00 - 13:30

I Część teoretyczna

1. Wpływ zmian klimatycznych w Polsce na klimat w pomieszczeniach.
2. Wymagania prawne dotyczące ochrony pomieszczeń przed przegrzewaniem.
3. Pojęcie komfortu termicznego. Wskaźniki komfortu oraz normowe metody oceny.
4. Czynniki, jakie wpływają na temperaturę w pomieszczeniach:
- warunki zewnętrzne,
- zyski słoneczne,
- zyski wewnętrzne,
- konstrukcja przegród,
- sposób wentylacji.

13:30 - 14:00

II Część praktyczna – przykłady obliczeń dla pomieszczenia biurowego.

1. Założenia wstępne do obliczeń symulacyjnych.
2. Symulacja dla pomieszczenia biurowego z oknem południowym o różnej wielkości.
3. Porównanie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania i chłodzenia pomieszczenia.
4. Symulacja dla pomieszczenia biurowego z oknem skierowanym na północ.
5. Symulacja dla pomieszczenia biurowego ograniczonego przegrodami lekkimi.
6. Zastosowanie wentylacji nocnej – wpływ na wyniki przebiegu temperatur wewnętrznych.
7. Ocena komfortu termicznego w pomieszczeniu w okresie letnim zgodnie z normą PN-EN 15251.
8. Wyznaczenie wskaźnika PMV (przewidywanej średniej oceny komfortu cieplnego) dla pomieszczenia biurowego.
9. Wnioski sformułowane na podstawie obliczeń symulacyjnych.
10. Porównanie wymagań co do ochrony przed przegrzewaniem budynków w Polsce i w Niemczech.
11. Podsumowanie.
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl