Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wymagania sanitarno-higieniczne i bhp obiektów hotelowych.
DS/0092/Std/2018

Przyswojenie pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień sanitarno-higienicznych i bhp w obiektach hotelowych wynikających z przepisów prawa i dobrej praktyki projektowej.

2019-04-08

11:00 - 13:00

Wymagania sanitarno-higieniczne i bhp obiektów hotelowych.

1. Warunki techniczne i ogólne przepisy BHP, w zakresie wymaganej wysokości, zagłębienia poziomu podłogi względem otaczającego terenu, dostępu do światła dziennego;
 
2. Wymagania dla stałych stanowisk pracy;
 
3. Wymagania  dla usługi gastronomicznej realizowanej  w hotelu:
restauracji, kuchni śniadań, baru;
 
4. Wymagania dla usługi odnowy biologicznej: siłownia, sauna i basen;
 
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl