Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona środowiska - procedura związana z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
DS/0093/Std/2018

Procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2019-03-19

11:00 - 11:30

Prawne podstawy ochrony środowiska w polskim systemie prawnym. Przepisy międzynarodowe, a prawodawstwo polskie

11:30 - 12:30

Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 13:45

Obowiązki wynikające z Prawa ochrony środowiska. Pozwolenia, zezwolenia, sprawozdawczość

Prowadzący

Czynny konsultant // Trener z dziedziny ochrony środowiska
Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność: chemia środowiska) oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego .
W ramach doskonalenia zawodowego ukończył liczne studia podyplomowe/kursy w dziedzinie ochrony środowiska i podnoszenia umiejętności trenerskich m.in.:
- Studia podyplomowe z zakresu „Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”; Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie;
- Studia podyplomowe z zakresu „Gospodarki Odpadami”; Politechnika Krakowska;
- Studia podyplomowe z zakresu „Geoinżynieria w ochronie środowiska”; Politechnika Krakowska.
Pracę związaną z dziedziną ochrony środowiska rozpoczął w 2007 r. Od tego czasu realizował liczne projekty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko licznych inwestycji przemysłowych i usługowych, a także zajmował się bieżącym doradztwem w dziedzinie środowiska dla przedstawicieli różnych branż .Prowadzi również szkolenia otwarte, jak i zamknięte dla grup od kilku do kilkudziesięciu osób z zakresu ochrony środowiska.
Ponadto jest konsultantem wydawnictwa Wolters Kluwers S.A. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl