Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Standaryzacja procesu sprzedaży w zawodzie architekta
WP/0016/War/2018

Poznanie najnowszych standardów obowiązujących w procesie sprzedaży w zawodzie Architekta.

Usystematyzowanie oraz poznanie nowych technik sprzedażowych, do wykorzystania w relacjach z Klientami i Inwestorami.

Doskonalenie umiejętności efektywnego prowadzenie rozmów biznesowych z Klientami i Inwestorami.

Ćwiczenie technik profesjonalnej prezentacji oferty/projektu.

2019-03-13

10:15 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 12:30

Sprzedaż – Prospecting, czyli o tym jak Architekt może myśleć o sprzedaży swoich usług i projektów.

1. Efekt motyla - jak wiele zależy od Architekta w procesie sprzedaży,
2. Jak Architekt może tworzyć profesjonalną bazę Klientów i Inwestorów,
3. Kto otwiera drzwi Inwestora/ Klienta – czyli metody wykorzystywania poleceń i rekomendacji.

12:30 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 15:00

Standaryzacja procesu sprzedaży w zawodzie Architekta.

1. Etapy procesu sprzedaży – piramida sprzedaży, standardy biznesowe,
2. Jeszcze raz o pierwszym wrażeniu na spotkaniu z Klientami i Inwestorami – mail, telefon, spotkanie,
3. Techniki otwierania spotkań biznesowych. Jak sprawić, żeby słuchał nas Klient i Inwestor,
4. Badanie potrzeb Inwestorów i Klientów – techniki.

15:00 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 17:30

Sprzedaż właściwa, czyli jak Architekt może sfinalizować zlecenie.

1. Prezentacja oferty z wykorzystaniem języka korzyści, czyli jak skutecznie przekonać Klienta lub Inwestora.
2. Techniki perswazji i strategia argumentacji, w rozmowie biznesowej z Klientem i Inwestorem.
3. Przyjmowanie obiekcji i profesjonalna reakcja na „NIE” Inwestora i Klienta,
4. Techniki finalizowania procesu sprzedaży.
Prowadzący
Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań