Ja - Architekt w świecie zmian
WP/0003/War/2019

Warsztaty rozwoju kompetencji osobistych.

Dzięki szkoleniu Architekci będą mogli zapoznać się z zagadnieniami teoretycznymi, a także poznać i uporządkować swoje reakcje na wprowadzanie zmian.

Szkolenie pozwala również zmierzyć się ze swoimi obawami i poznać efektywne sposoby radzenia sobie w sytuacji zmiany w zawodzie Architekta oraz w jaki sposób radzić sobie z oporem wobec zmian.

Na szkoleniu Architekci dowiedzą się również, jak skutecznie komunikować się w sytuacji zmiany, jak przeprowadzać kluczowe zadania związane ze zmianą.

2019-03-14

10:15 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 12:30

Blok merytoryczny I

Główne przyczyny wprowadzania zmian w biznesie, również w zawodzie i pracy Architekta.

Dlaczego zmiany w zawodzie Architekta są konieczne?
- plusy i minusy wprowadzania zmian
- stereotypy dotyczące zmian

12:30 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 15:00

Blok merytoryczny II

„Ja” Architekt w zmianie:
- jak radzę sobie w sytuacji zmiany

Negatywne reakcje na wprowadzanie zmian w zawodzie Architekta:
- przyczyny oporu wobec zmian
- zrozumienie własnego nastawienia w sytuacji zmiany
- jak radzić sobie z własnymi negatywnymi emocjami
- rozwiązywanie sytuacji konfliktowych a zmiana

15:00 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 17:30

Blok merytoryczny III

Automotywacja w procesie zmian, wewnętrzne źródła motywacji Architekta:
- praca nad własnym nastawieniem
Prowadzący
Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Cel
Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej osobistego podejścia do procesu zmian. Poznanie technik i zasady wspierających wprowadzanie zmian w życie zawodowe i osobiste. Poznanie i skuteczne stosowanie technik realizowania zmian w życiu. Świadome budowanie automotywacji w procesie zmian. Poznanie powodów oporu wynikającego z wprowadzania zmian.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!