Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ja - Architekt w świecie zmian
WP/0003/War/2019

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej osobistego podejścia do procesu zmian.

Poznanie technik i zasad wspierających wprowadzanie zmian w życie zawodowe i osobiste.

Poznanie i skuteczne stosowanie technik realizowania zmian w życiu.

Świadome budowanie automotywacji w procesie zmian.

Poznanie powodów oporu wynikającego z wprowadzania zmian.

2019-03-14

10:15 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 12:30

Blok merytoryczny I

Główne przyczyny wprowadzania zmian w biznesie, również w zawodzie i pracy Architekta.

Dlaczego zmiany w zawodzie Architekta są konieczne?
- plusy i minusy wprowadzania zmian
- stereotypy dotyczące zmian

12:30 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 15:00

Blok merytoryczny II

„Ja” Architekt w zmianie:
- jak radzę sobie w sytuacji zmiany

Negatywne reakcje na wprowadzanie zmian w zawodzie Architekta:
- przyczyny oporu wobec zmian
- zrozumienie własnego nastawienia w sytuacji zmiany
- jak radzić sobie z własnymi negatywnymi emocjami
- rozwiązywanie sytuacji konfliktowych a zmiana

15:00 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 17:30

Blok merytoryczny III

Automotywacja w procesie zmian, wewnętrzne źródła motywacji Architekta:
- praca nad własnym nastawieniem
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl