Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wybrane zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych
MP/0009/Std/2019

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych

2019-03-11

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Próba rozwiązania problemów nurtujących architektów, projektantów w zakresie interpretacji przepisów techniczno-budowlanych

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl