Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo wodne z punktu widzenia praktyki wykonywania zawodu architekta
DS/0011/Std/2019

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z najistotniejszymi regulacjami Prawa wodnego w kontekście procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów tych regulacji.

2019-03-11

12:00 - 14:00

Nowe Prawo wodne

  1. Najistotniejsze pojęcia i ogólne zasady oraz cele Prawa wodnego w kontekście procesu inwestycyjnego.
  2. Rodzaje zgody wodnoprawnej – pozwolenie wodnoprawne a zgłoszenie wodnoprawne.
  3. Zwolnienia z obowiązku uzyskania zgody wodnoprawnej.
  4. Proces inwestycyjny uwzględniający zgodę wodnoprawną.
  5. Organizacja organów administracji publicznej w zakresie Prawa wodnego – Wody Polskie.
  6. Wygaszenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl