Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

OPEN BIM otwarte środowisko pracy i koordynacji wielobranżowej
SL/0012/Std/2019

Nowe metody i narzędzia usprawniające proces projektowania i realizacji inwestycji w budownictwie - teoria, praktyka i przykłady projektów wykonanych w technologii BIM w programie ArchiCAD.

2019-03-27

16:00 - 16:15

Rejestracja uczestników

16:15 - 16:30

Słowo wstępne

16:30 - 17:30

Wykład część 1

  • Podstawowe zasady tworzenia modeli BIM
  • Podstawowe informacje o IFC
  • Przeglądarki IFC

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 18:45

Wykład część 2

  • Weryfikacja kolizji.
  • Analiza modelu za pomocą SMC.
  • Menedżer właściwości - wyrażenia.
  • Importuj/eksportuj dane dotyczące właściwości za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

18:45 - 19:00

Dyskusja

Prowadzący

Członek Międzynarodowej Grupy Roboczej ACE ds. BIM (Architects’ Council of Europe), Zastępca Przewodniczącego Rady SLOIA RP, Prezes SARP o/Katowice.

absolwent Politechniki Śląskiej.
Specjalista systemów BIM w firmie WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. Z fascynacją obserwuje wpływ na pracę architektów i projektantów wnętrz - nowych technologii, które zupełnie zmieniają zarówno styl jak i zakres wykonywanych projektów.
Autor kilku pozycji książkowych i videokursów poświęconych projektowaniu z użyciem oprogramowania ARCHICAD oraz wdrażaniu technologii BIM, trener, certyfikowany BIM manager firmy Graphisoft.

Specjalista systemów BIM w firmie WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o. Specjalista w zakresie wdrożeń i szkoleń oprogramowania GRAPHISOFT i SOLIBRI.

Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl