Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Trening negocjacji, czyli jak skutecznie negocjować z Inwestorami i Klientami
WP/0005/War/2019

Usystematyzowanie i ujednolicenie pojęć z obszaru negocjacji.

Przygotowanie etapów w procesie negocjacji.

Poznanie technik negocjacyjnych i różnych stylów negocjacyjnych.

Opracowanie skutecznej strategii negocjacji i wyznaczenie własnego stylu negocjowania.

2019-04-10

10:15 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 12:00

Czym są negocjacje – pojęcia, definicje, zagadnienia.

• Skuteczne przygotowanie się do negocjacji.
• Arkusz przygotowania do negocjacji,
• BATNA, czyli siła negocjacji,
• Cele negocjacji biznesowych,
• Opracowanie kolejności etapów negocjacji.

12:00 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 13:45

Techniki negocjacyjne – wybrane przykłady.

• Próbny balon,
• Wilk w owczej skórze (Metoda inspektora Colombo),
• Szokująca oferta,
• Pozorne ustępstwa,
• Dobry i zły policjant,
• Dokręcanie śruby,
• Niepełne pełnomocnictwo,
• Skubanie.

13:45 - 14:00

Przerwa kawowa

14:00 - 15:30

Strategie negocjacji.

• Uległość,
• Akomodacja,
• Kompromis – negocjacje pozycyjne,
• Rywalizacja,
• Współpraca – negocjacje rzeczowe.

15:30 - 15:45

Przerwa kawowa

15:45 - 17:15

Rozpoznanie siebie - własny styl negocjowania.

• Określanie indywidualnego stylu,
• Określanie mocnych i słabych stron negocjatora,
• Trudne emocje w procesie negocjacji.
Prowadzący
Absolwentka Wydziału Historycznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także Akademię Coachingu Relacyjnego (GDS Transmisja), Analizę Transakcyjną 101 (Institute Transactional Analysis), Szkołę Coachów ICC - International Coaching Certification, Analizę Transakcyjną w praktyce organizacyjnej i indywidualnej (GDS Transmisja).

Dodatkowo kompetencje rozwijała w Akademii Trenerów Biznesu prowadzonej przez Laboratorium Arkanów Biznesu w Katowicach. Obecnie jest w trakcie certyfikacji ICF.

Od 13 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych.
Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań