Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Planowanie i organizacja czasu pracy w zawodzie architekta
WP/0006/War/2019

Poznanie i usystematyzowanie metod i technik planowania pracy, określania celów oraz pracy w oparciu o priorytety.

Powiązanie celów indywidualnych, operacyjnych z nadrzędnymi celami strategicznymi.

Poznanie rodzajów celów, specyfiki ich realizacji i samodzielnego rozliczania.

Doskonalenie umiejętności projektowania celów indywidualnych, wyboru priorytetów oraz realizowania wyznaczonych celów.

2019-04-11

10:15 - 10:30

Rejestracja uczestników

10:30 - 12:30

Blok merytoryczny I

• Modele planowania pracy własnej,
• Cele strategiczne, cele operacyjne, pośrednie i szczegółowe,
• Techniki planowania, zasada SMART, siatka celów, matryca celów i inne.

12:30 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 15:00

Blok merytoryczny II

• Wskaźniki – miary realizacji celu.
• Efektywne korzystanie z mobilnych rozwiązań, przypominaczy, kalendarzy, itp.
• Kryteria wyboru priorytetów - Matryca Eisenhowera,
• Model KOZ - Kluczowe obszary zadań.

15:00 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 17:30

Blok merytoryczny III

• Zasada PARETO,
• Zasada 60/40,
• Rozliczenie celów, jako przejaw samodyscypliny.
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl