Dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę-najczęściej spotykane braki
PO/0017/Std/2019

Podczas wykładu zostanie omówiona problematyka dotycząca najczęściej spotykanych braków we wnioskach o pozwolenie na budowę oraz w dokumentacji załączanej do tych wniosków

2019-05-16

12:45 - 13:00

Rejestracja

13:00 - 13:05

Powitanie uczestników

13:05 - 14:05

Braki we wniosku o pozwolenie na budowę oraz w dokumentacji budowlanej załączonej do wniosku

14:05 - 15:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący
Dyrektor Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Cel
Przygotowywanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej zgodnej z regulacjami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie, a co za tym idzie skrócenie postępowań administracyjnych poprzedzających uzyskanie pozwoleń na budowę
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!