Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Dokumentacja niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę-najczęściej spotykane braki
PO/0017/Std/2019

Spotkanie ma formę wykładu. Przygotowane jest w ramach podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej, do których należy między innymi nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Organy administracji nie wydają zaświadczeń.

2019-05-16

12:45 - 13:00

Rejestracja

13:00 - 13:05

Powitanie uczestników

13:05 - 14:05

Braki we wniosku o pozwolenie na budowę oraz w dokumentacji budowlanej załączonej do wniosku

14:05 - 15:00

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl