Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie obiektów szpitalnych
WP/0019/Std/2019

Zapoznanie z problematyką projektowania obiektów szpitalnych poprzez przedstawienie podstawowych pojęć i definicji.

Omówienie głównych zespołów funkcjonalnych szpitala.

Zapoznanie z zasadami rozbudowy szpitala jako metody jego modernizacji

Poznanie rozwiązań współczesnego szpitala na przykładzie polskich realizacji z ostatnich lat.

2019-05-22

14:00 - 14:30

Rejestracja uczestników

14:30 - 15:30

Podstawy projektowania szpitali - część I

1. Wprowadzenie do projektowania obiektów służby zdrowia, podstawowe pojęcia i definicje.
    - zakłady służby zdrowia
    - systematyka obiektów służby zdrowia
    - definicja szpitala
2. Dane wyjściowe do projektowania
    - media
    - wielkość działki
    - współczynnikowa kubatura szpitala
    - wielkość szpitala - ekonomiczna wielkość szpitala
3. Podstawowe układy przestrzenne szpitali

15:30 - 15:45

Przerwa kawowa

15:45 - 16:45

Podstawy projektowania szpitali - część II

4. Strefa stacjonarna - blok łóżkowy
5. Blok diagnostyczno-zabiegowy
6. Zespół operacyjny
7. Przykłady zrealizowanych działów funkcjonalnych szpitala
    - oddział łóżkowy
    - dział diagnostyczny i ambulatorium
    - blok operacyjny

16:45 - 17:15

Przerwa na posiłek

17:15 - 18:45

Rozbudowa jako metoda modernizacji szpitala

1. Wprowadzenie - definicja szpitala
2. Kategorie modernizacji szpitala w odniesieniu do prawa budowlanego: przebudowa, nadbudowa, rozbudowa
3. Przykłady modernizacji szpitali z rozbudową ich kubatur:
    - Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu (realizacja 2014)
    - rozbudowa szpitala miejskiego w Sosnowcu (realizacja 2018)
    - rozbudowa zabytkowego szpitala miejskiego w Chorzowie               (realizacja 2019)

18:45 - 19:00

Przerwa kawowa

19:00 - 19:30

Wnioski końcowe i dyskusja

Prowadzący

właściciel firmy GORGOŃ Biuro Architektoniczne
Członek SARP (w latach 2003-2009 Sekretarz Zarządu; 2009-2012 Prezes Zarządu katowickiego oddziału SARP), członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów. W 1982 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w roku 1990 ukończył studia podyplomowe z projektowania szpitalnego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, pod kierunkiem prof. Ryszarda Jachowicza. W latach 1994-1996 był dyrektorem Biura Projektów Służby Zdrowia w Katowicach. W latach od 2000 do 2007 pracował jako wykładowca w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Autor projektów modernizacji, rozbudowy i budowy ponad 20 szpitali na terenie Polski (m. in. Katowice, Kraków, Bielsko Biała, Gliwice, Chorzów, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Bytom).

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl