Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Jaki może być DOM? Blok i chata, czyli fabryka a warsztat
PO/0009/War/2019

Twórcze warsztaty w ramach „Fabryki bloków” i „Warsztatu rzemieślniczego domków regionalnych”.

2019-05-25

11:00 - 11:05

Powitanie uczestników

11:05 - 11:20

Wprowadzenie do I części warsztatów

11:20 - 13:00

I część warsztatów

13:00 - 13:05

Przerwa

13:05 - 13:20

Wprowadzenie do II części warsztatów

13:20 - 14:50

II część warsztatów

14:50 - 15:00

Wystawa prac, podsumowanie

Prowadzący

Magisterium (1997) i doktorat (2010) na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Od 2013 roku - Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, adiunkt, od 2014 roku kierownik Zakładu Architektury Wnętrz. Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Autorka wielu publikacji i wykładów, promotorka świadomości architektonicznej wśród dzieci, autorka warsztatów i publikacji dla dzieci.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl