Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - ZYSKI CZY ZAGROŻENIA
LB/0094/Std/2018

Przedstawienie zapisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w kontekście zysków i zagrożeń. Decyzje o pozwoleniu na budowę w świetle interpretacji prawnych i orzecznictwa sądowego.

2019-05-30

12:00 - 12:10

Rejestracja uczestników

12:10 - 13:00

Ustawa z dn. 5 lipca 2018r. o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - zyski czy zagrożenia?

13:00 - 13:20

Prezentacja firmy KEIM Farby Mineralne sp. z o.o.

13:20 - 13:50

Przerwa kawowa

13:50 - 14:50

Decyzje o pozwoleniu na budowę - interpretacje prawne i orzecznictwo sądowe

14:50 - 15:50

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Prowadzący
Miejsce
Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP
Grodzka 3
20-112 Lublin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

81 534-70-48
lubelska@izbaarchitektow.pl