Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Garaże podziemne - niełatwe wyzwanie
PK/0022/Std/2019

Podstawy projektowania garaży
podziemnych w budynkach
wielorodzinnych i handlowo
-usługowych w świetle
przepisów przeciwpożarowych.

2019-05-17

09:00 - 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 - 10:30

Usytuowanie garaży podziemnych na działce i w budynkach o różnym przeznaczeniu

Wymagania p.poż. dla garaży podziemnych: odległości od granicy działki budowlanej, usytuowanie garaży w  budynkach wielorodzinnych i handlowo-usługowych w zależności od gęstości obciążenia ogniowego - ilości miejsc postojowych.
Sposoby wydzielenia strefy p.poż. od pozostałej części budynku, dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych.

10:30 - 10:45

Przerwa kawowa

10:45 - 11:00

Prezentacja firmy Promat

Zabezpieczenia p.poż. dla garaży podziemnych w budynkach firma„Promat”.

11:00 - 12:00

Wentylacja i ewakuacja z garaży podziemnych

Wentylacja mechaniczna  garaży podziemnych wymagania p.poż., drogi ewakuacyjne z garaży podziemnych, długości dojść i przejść ewakuacyjnych, połączenie garażu z innymi kondygnacjami.

12:00 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 12:45

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

Prowadzący

Mgr inż. Lucjan Gładysz: studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej - uzyskany tytuł: mgr inż. pożarnictwa; 1998-2003 - praca w jednostkach straży pożarnej; 1999-2003 - na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu; 1995 - zdanie egzaminu i uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; od 2003 - prowadzenie usług w zakresie rzeczoznawstwa i doradztwa przeciwpożarowego.
Ważniejsze obiekty uzgodnione pod względem spełnienia przepisów przeciwpożarowych i oddane do użytkowania: Zakłady produkcyjne KRONOSPAN - Mielec, Zakład HPL Pustków, Zakłady produkcyjne Grupy BRW (Mielec, Biłgoraj, Dachnów), niektóre obiekty technologiczne ZCH Organika Sarzyna, Obiekt Sky Tower we Wrocławiu oraz wiele innych obiektów - w tym budynków średniowysokich i wysokich mieszkalnych, piony nawodnione.

Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: SARP Oddział w Rzeszowie
Rzeszów, Rynek 8
rzeszow@sarp.org.pl

http://rzeszow.sarp.org.pl

Sponsorzy