Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

BLOK OPERACYJNY ORAZ ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – usytuowanie i układ funkcjonalny pomieszczeń - WYKŁAD I WARSZTATY
MP/0023/Std/2019

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z praktycznym wykorzystaniem znajomości przepisów sanitarnych oraz techniczno-budowlanych wymaganych przy projektowaniu (zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi) bloków operacyjnych oraz oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii

2019-05-20

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 18:00

Wykład: pojęcia podstawowe, zasady funkcjonowania i projektowania, wnioski

18:00 - 19:00

Warsztaty: przykłady, omówienie, pytania oraz dyskusja

Prowadzący

Alina Jamka - doświadczenie zawodowe: Praca w Inspekcji Sanitarnej od 1978 r. początkowo w Terenowej / powiatowej / Stacji Sanitarnej , a od 1998 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej, Rzeczoznawca sanitarnohigieniczny w zakresie bez ograniczeń, członek komisji kwalifikacyjnej kandydatów na rzeczoznawców sanitarnohigienicznych, biegły sądowy w zakresie spraw sanitarnohigienicznych / sprawdzanie i weryfikacja projektów budowlanych pod względem zachowania wymagań sanitarnohigienicznych.

Ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu architektonicznym i technologicznym, w tym licznych projektów gastronomicznych; Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP /
W 2015 prowadziła w MPOIA RP cykl szkoleń z zakresu projektowania zakładów gastronomicznych oraz służby zdrowia.

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl