Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo budowlane – część I
SL/0024/Std/2019

Zmiany w Ustawie Prawo budowlane w świetle dotychczasowych doświadczeń; interpretacje, wykładnie i wyjaśnienia. Omówienie projektu nowelizacji Prawa budowlanego (projekt z dnia 08.04.2019r.).

2019-05-20

16:00 - 16:15

Rejestracja uczestników

16:15 - 17:45

Omówienie projektu nowelizacji Prawa budowlanego – projekt z dnia 08.04.2019r.

- rewolucja w zakresie projektu budowlanego - podział na trzy części,
- zmiany dotyczące odstępstw od warunków technicznych,
- zmiana przepisów dot. istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu.
 

17:45 - 18:00

Przerwa kawowa

18:00 - 19:00

Problematyka aktualna

- zmiana orzecznictwa dotyczącego uzyskiwania zgody na odstępstwo od warunków technicznych;
- problemy z określaniem obszaru oddziaływania obiektu projektowanego i ustalaniem kręgu stron w postępowaniu dot. Pozwolenia na budowę;
- tryb tzw. Zgłoszenia z projektem - plusy i minusy;
- tryb tzw. Zgłoszenia ze szkicem - omówienie najczęstszych problemów dot. tego trybu.
 
Prowadzący
Miejsce
Siedziba SLOIA RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl