Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie obiektów medycznych - teoria, praktyka, rzeczywistość
KRIA/0003/Konf/2013

Poszerzanie i zwiększanie wiedzy o najnowszych rozwiązaniach dotyczących projektowania różnego typu obiektów medycznych.

2013-10-17

10:45 - 11:10

Rejestracja uczestników

11:10 - 12:00

Optymalizacja funkcjonalna obiektów ochrony zdrowia.

12:00 - 12:15

Sanitec Koło i Keramag. Wyposażenie łazienek dla osób starszych i niepełnosprawnych.

12:15 - 12:45

Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w obiektach medycznych.

12:45 - 13:00

Przerwa kawowa

Zapraszamy na kawę i poczęstunek.

13:00 - 13:50

Wymagania sanitarno-techniczne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia pomocnicze podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

13:50 - 14:20

Innowacyjne rozwiązania pokrycia ścian dedykowane dla ośrodków medycznych – tapety kontraktowe.

14:20 - 14:35

Tanie i funkcjonalne sufity i okładziny akustyczne z wełny mineralnej.

14:35 - 15:00

Podsumowanie konferencji, dyskusja.

Prowadzący
Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów i SARP. Ukończył i doktoryzował się na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Za swoją pracę doktorską w 2007 roku otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury. Jako jedyny architekt w Polsce posiada nadawaną przez belgijską uczelnię KU Leuven specjalizację Master of Engineering in Hospital Designing, potwierdzającą najwyższe przygotowanie w zakresie projektowania obiektów medycznych. Wielokrotnie nagradzany m.in. w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów architektonicznych w Polsce - konkursie Fundacji dla Polski im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, za projekt "Modernizacja i rozbudowa szpitala św. Zofii przy ulicy Żelaznej w Warszawie. Od 2002 roku jest wykładowcą i docentem na wydziale architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.
W 1988 ukończyła studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. W 2005 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim Wydziale Geologii na kierunku Ochrona i Kształtowanie Środowiska. W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zorganizowane przez Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie. Prowadziła wykłady akademickie z przedmiotów „Higiena ogólna i szpitalna” oraz „Nadzór sanitarno-epidemiologiczny”. Od 1996 pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Warszawie. Od 2001r. posiadam uprawnienie rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych.
Miejsce
Krajowa Rada Izby Architektów RP
Stawki 2A
00-193 Warszawa
Organizatorzy
  • Współorganizator: EduArch Projekt
Sponsorzy