Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Dopuszczanie obiektów budowlanych do użytkowania - cz.1
MP/0025/Std/2019

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania

2019-05-27

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Przygotowanie dokumentacji technicznej i formalnej stanowiącej podstawę dopuszczenia obiektu budowlanego do użytkowania przez organ nadzoru budowlanego z uwzględnieniem sytuacji szczególnych

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl