Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Budynki przyszłości. Jak projektować i budować komfortowe, trwałe i atrakcyjne obiekty, których użytkownicy nie płacą za energię?
WP/0095/Std/2018

Poznanie podstawowych założeń oraz zasad projektowania i budowy obiektów w standardzie pasywnym.
Analiza przykładów tego rodzaju budynków w różnych technologiach oraz omówione korzyści płynących z zastosowania standardu pasywnego dla przyszłych użytkowników.
Przedstawienie możliwości łączenia standardu pasywnego z wykorzystaniem mikro źródeł energii odnawialnej, dzięki czemu obiekty mogą stać się zero- lub dodatnio-energetyczne.

2019-06-12

14:30 - 15:00

Rejestracja uczestników

15:00 - 16:30

Standard pasywny

 1. Wstęp. Czym jest standard pasywny?
 2. Przykłady budynków w standardzie pasywnych budowanych w Polsce i na świecie.
 3. Zasady projektowania i budowy w standardzie pasywnym.  

16:30 - 17:00

Prezentacja firmy partnerskiej

17:00 - 18:15

Projektowanie, technologie, koszty

 1. Czym różni się projektowanie budynku w standardzie pasywnym od projektowania budynku tradycyjnego.
 2. Różne technologie budowy, a standard pasywny.
 3. Koszty i korzyści standardu pasywnego:
 • Koszty standardu pasywnego
 • Korzyści projektowania i budowy w standardzie pasywnym - dla inwestora i użytkownika 

18:15 - 18:30

Przerwa kawowa

18:30 - 20:00

Dyrektywy europejskie i wymogi prawa budowlanego, dyskusja

 1. Standard pasywny, a dyrektywy europejskie i wymogi prawa budowlanego
 2. Poza standard pasywny. Projektowanie  „budynków przyszłości” na bazie standardu pasywnego
 3. Pytania i dyskusja
Prowadzący

Z wykształcenia architekt (Politechnika Poznańska), Certyfikowany Europejski Projektant Budownictwa Pasywnego (certyfikat Passivhaus Instytut w Darmstadt, 2012r.). Od 8 lat właściciel firmy PASYWNY M2, projektującej głównie budynki w standardzie pasywnym, a od 2015 roku również zero- i dodatnio-energetyczne. Autor m.in. (wraz z pracownią OYSTER) pierwszego budynku pasywnego w Poznaniu z certyfikatem Instytutu Budynków Pasywnych w Darmstadt, przedszkola ze żłobkiem w standardzie pasywnym oraz jednorodzinnych budynków w standardzie pasywnym, zero- i dodatnio-energetycznym. Od ponad dziesięciu lat aktywnie promuje wiedzę na temat budynków niskoenergetycznych poprzez edukację firm z sektora MŚP, publikacje oraz wystąpienia w programach telewizyjnych i audycjach radiowych. Prelegent na konferencjach dotyczących budownictwa energooszczędnego i pasywnego na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim m.in.: Międzynarodowe Targi Poznańskie – Budma, Konferencja pt.: Od Budownictwa Pasywnego do Budownictwa Powszechnego" Poznań 2016r, 2017r, 2018r; Forum Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego” Poznań 2013r, 2014r, 2015r, 2016r, 2017r, 2018r. Poleko System i GreenPower: Konferencja pt.: „Budownictwo Pasywne, Budownictwo Zielone” Poznań 2014r, 2015r, 2016r,2017r.

Prezes Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny zrzeszającego firmy i instytucje związane z budownictwem pasywnym. Wieloletni wykładowca na uczelniach w USA: School of Management, University of Massachusetts oraz School of Business, University of Connecticut; a także na uczelniach w Polsce: Uniwersytety Ekonomiczne w Poznaniu i Wrocławiu, a także na Wyższej Szkole Bankowej. W latach 2010-2013 pracował jako Specjalista ds. Edukacji i Promocji oraz jako Specjalista ds. Projektów w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. Jest współautorem Strategii wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2011-2020 i autorem i współautorem licznych projektów edukacyjnych i promocyjnych w dziedzinie budownictwa zrównoważonego w Wielkopolsce. Prowadził liczne szkolenia z zakresu mikro źródeł energii odnawialnej i budownictwa niskoenergetycznego dla różnorodnych grup docelowych. Współautor i redaktor licznych publikacji dotyczących budownictwa niskoenergetycznego i zrównoważonego. Prelegent i moderator konferencji tematycznych związanych z budownictwem zrównoważonym i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Posiada tytuł Master of Science of Information Sytems z School Of Business, Western New England College, a także
tytuł magistra ekonomii z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Miejsce
Sala Konferencyjna WOIA RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl