Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo budowlane – część II
SL/0028/Std/2019

Zmiany w Ustawie Prawo budowlane w świetle dotychczasowych doświadczeń; interpretacje, wykładnie i wyjaśnienia.

2019-06-04

16:00 - 16:15

Rejestracja uczestników

16:15 - 17:30

Problematyka aktualna

- istotna zmiana względem zatwierdzonego projektu budowlanego w świetle przepisów art. 36a Prawa budowlanego i orzecznictwa administracyjnego;
- uzgodnienia projektu budowlanego - konieczne albo jedynie pożądane;
- problematyka rozpoczęcia realizacji budowy w kontekście warunku trzech lat ważności pozwolenia

17:30 - 17:45

Przerwa kawowa

17:45 - 19:00

Problematyka aktualna

- wygaszenie pozwolenia na budowę - restrykcja a czasami przywilej;
- zmiana sposobu użytkowania - tryb zgłoszenia wg art. 71 Prawa budowlanego albo pozwolenie na przebudowę obiektu wg art. 28 tej ustawy;
- pytania i dyskusja.
 
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl