Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

ODWOŁANE!!!1.Odpowiedzialność cywilna i zawodowa oraz 2.Materiały naturalne w budownictwie i architekturze.
PO/0029/Std/2019

1.Odpowiedzialność cywilna-zagadnienia ogólne.
Odpowiedzialność zawodowa-Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów, przykłady szkód i roszczeń.
Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architekta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w kontekście zawieranych kontraktów z Inwestorem/Zamawiającym, program IARP, przykłady szkód i roszczeń z tytułu prowadzonej działalności w zakresie projektowania.
2. W efekcie szkolenia uczestnik nabędzie podstawową wiedzę na temat projektowania z naturalnych materiałów w architekturze. Pozna też rozpoznane obecnie ograniczenia i zagrożenia związane z wykorzystaniem takich materiałów w praktyce projektowej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego i izolacyjności termicznej.

2019-06-11

15:15 - 15:30

Rejestracja uczestników

15:30 - 16:00

Odpowiedzialność cywilna

16:00 - 16:50

Odpowiedzialność zawodowa-Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów, przykłady szkód i roszczeń

16:50 - 17:30

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architekta w ziwiązku z prowadzoną działalnością gospodarczą w kontekście zawieranych kontraktów z Inwestorem/Zamawiającym

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 18:00

Wprowadzenie-jakie i dlaczego naturalne materiały budowlane

18:00 - 18:30

Problemy i rozwiązania

18:30 - 19:00

Przykłady wdrożonych rozwiązań budowlanych z gliny, słomy, konopi, drewna, ziemi

Prowadzący

Od początku swojej kariery zawodowej zaangażowany w projektowanie i nadzór nad realizacjami budynków energooszczędnych i ekologicznych. Autor wielu budynków zrealizowanych w standardzie budynku pasywnego wg metodologii Darmstadt.
Aktualne zainteresowania zawodowe skupia na kwestiach projektowania dla optymalizacji zużycia energii pierwotnej w całym cyklu życia budynku, oraz projektowania dla cyrkulacji ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych rozwiązań materiałowych i instalacyjnych. Posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń od roku 2010.
Studiował Architekturę na Politechnice Gdańskiej. Studia zakończył obroną pracy magisterskiej "Studium Architektury domu pasywnego wg definicji W.Feista"

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl