Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

ODWOŁANE!!!1.Odpowiedzialność cywilna i zawodowa oraz 2.Materiały naturalne w budownictwie i architekturze.
PO/0029/Std/2019

1.Odpowiedzialność cywilna-zagadnienia ogólne.
Odpowiedzialność zawodowa-Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów, przykłady szkód i roszczeń.
Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architekta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w kontekście zawieranych kontraktów z Inwestorem/Zamawiającym, program IARP, przykłady szkód i roszczeń z tytułu prowadzonej działalności w zakresie projektowania.
2. W efekcie szkolenia uczestnik nabędzie podstawową wiedzę na temat projektowania z naturalnych materiałów w architekturze. Pozna też rozpoznane obecnie ograniczenia i zagrożenia związane z wykorzystaniem takich materiałów w praktyce projektowej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego i izolacyjności termicznej.

2019-06-11

15:15 - 15:30

Rejestracja uczestników

15:30 - 16:00

Odpowiedzialność cywilna

16:00 - 16:50

Odpowiedzialność zawodowa-Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC architektów, przykłady szkód i roszczeń

16:50 - 17:30

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architekta w ziwiązku z prowadzoną działalnością gospodarczą w kontekście zawieranych kontraktów z Inwestorem/Zamawiającym

17:30 - 17:40

Przerwa kawowa

17:40 - 18:00

Wprowadzenie-jakie i dlaczego naturalne materiały budowlane

18:00 - 18:30

Problemy i rozwiązania

18:30 - 19:00

Przykłady wdrożonych rozwiązań budowlanych z gliny, słomy, konopi, drewna, ziemi

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@iarp.pl