Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Czy umowa o prace projektowe może być bezpieczna? O relacjach i odpowiedzialności
MP/0030/Std/2019

Uporządkowanie wiedzy i omówienie zagadnień związanych z formułowaniem i analizą umów, metodycznym planowaniem procesu projektowego, odpowiedzialnością za podjęte zobowiązania

2019-06-03

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Czy umowa o prace projektowe może być bezpieczna? O relacjach i odpowiedzialności

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl