Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona przeciwpożarowa budynków
SL/0033/Std/2019

Podstawowe zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową budynków na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Ochrona przeciwpożarowa budynków w „Warunkach technicznych”. Drogi pożarowe. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Urządzenia przeciwpożarowe. Uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.

2019-06-12

15:00 - 15:15

Rejestracja uczestników

15:15 - 17:00

Warunki techniczne

1.   Dział I - Przepisy ogólne:
-           Definicje kondygnacji i kondygnacji podziemnej;
-           Wysokość budynku.
2.   Dział III – Budynki i pomieszczenia
-           Schody stałe - wybrane zagadnienia.
3.   Dział IV – Wyposażenie techniczne budynków:
-           Instalacje gazowe - wybrane zagadnienia;
-           Instalacje elektryczne - wybrane zagadnienia.
4.   Dział VI - Bezpieczeństwo pożarowe:
-           Zasady ogólne;
-           Klasa odporności pożarowej;
-           Klasa odporności ogniowej;
-           Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe;
-           Warunki ewakuacji;
-           Wymagania przeciwpożarowe dla instalacji wentylacji mechanicznej i oddymiającej;
-           Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe;
-           Wymagania przeciwpożarowe dla garaży.
5.   Wymagania „warunków techniczno-budowlanych” w odniesieniu do budynków, w których stwierdzono stan zagrożenia ludzi.
 

17:00 - 17:15

Przerwa kawowa

17:15 - 19:00

Ochrona przeciwpożarowa – wybrane zagadnienia

6.   Ekspertyzy techniczne stanu ochrony przeciwpożarowej
w obiektach budowlanych.
7.   Uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.
8.   Urządzenia przeciwpożarowe – warunki stosowania.
9.   Drogi pożarowe - wybrane zagadnienia.
10. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę - wybrane zagadnienia.
 
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręggowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl