Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Organizacja biura projektów architektonicznych w kontekście wymogów procesu inwestycyjnego
MP/0034/Std/2019

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z organizacją
i zarządzaniem biurem projektów w kontekście realnych uwarunkowań procesu inwestycyjnego
i projektowego

2019-06-17

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:30

Uwarunkowania procesu inwestycyjnego i projektowego

17:30 - 18:00

Organizacja biua projektów

18:00 - 18:30

Zarządzanie biurem projektów

18:30 - 19:00

Podsumowanie

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl