Organizacja biura projektów architektonicznych w kontekście wymogów procesu inwestycyjnego
MP/0034/Std/2019

Znakiem naszych czasów jest wymuszona przez rynek konieczność pracy „szybciej, taniej i lepiej”.
Te sprzeczności można pogodzić pod warunkiem dogłębnej analizy uwarunkowań i procesu powstawania dokumentacji, w celu poprawy organizacji biura, zwiększenia wydajności i podniesienia jakości projektów (QA - Quality Assurance)


2019-06-17

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 17:30

Uwarunkowania procesu inwestycyjnego i projektowego

17:30 - 18:00

Organizacja biua projektów

18:00 - 18:30

Zarządzanie biurem projektów

18:30 - 19:00

Podsumowanie

Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Cel
Zwrócenie uwagi na rolę organizacji jako ważnego narzędzia wspomagającego kreatywność. Możliwość zastosowania wskazanych przykładowych metod i narzędzi we własnej praktyce projektowej
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!