Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) – część 2
SL/0035/Std/2019

Nowe metody i narzędzia usprawniające proces projektowania i realizacji inwestycji w budownictwie - teoria, praktyka i przykłady projektów wykonanych w technologii BIM w programie ARCHLine.XP.

2019-06-25

16:00 - 16:15

Rejestracja uczestników

16:15 - 17:15

Wykład część 1

Wprowadzenie - TMSys Sp. z o.o.
dystrybutor oprogramowania CAD/BIM w Polsce - prezentacja firmy
 
1.   ARCHLine.XP – prezentacja oprogramowania
      Wersje programu, metody licencjonowania.
2.   Zasady pracy w programie – budowa modelu zgodnego ze standardami IFC:
-     funkcje do modelowania architektury,
-     dokumentacja i zestawienia.
 

17:15 - 17:30

Przerwa kawowa

17:30 - 18:15

Wykład część 2.

3.   Koordynacja międzybranżowa
-     export IFC,
-     przeglądarka BIMPLUS.
 

18:15 - 18:30

Pytania, dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl