Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Organizacja i zarządzanie projektem architektonicznym w kontekście wymogów procesu inwestycyjnego
MP/0038/Std/2019

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z organizacją
i zarządzaniem wielobranżowym projektem architektonicznym w kontekście realnych uwarunkowań procesu inwestycyjnego i projektowego

2019-07-15

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Organizacja i zarządzanie projektem architektonicznym w kontekście wymogów procesu inwestycyjnego

- Umowa o prace projektowe - rola i konsekwencje
- Organizacja procesu projektowego
- Organizacja projektu architektonicznego
- Zarządzanie procesem projektowym
- Zarządzanie projektem
 
Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl