Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Dopuszczenie obiektów budowlanych do użytkowania - cz.II
MP/0039/Std/2019

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania.

2019-07-22

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Dopuszczenie obiektów budowlanych do użytkowania

Kontynuacja szkolenia zapoczątkowanego w cz. I, w której uczestnicy szkolenia przeprowadzeni zostali przez proces przygotowania dokumentacji technicznej i formalnej stanowiącej podstawę dopuszczenia obiektu budowlanego do użytkowania przez organ nadzoru budowlanego z uwzględnieniem sytuacji szczególnych. Podczas szkolenia podjęta zostanie próba konstruktywnego rozwiązania problemów przygotowanych przez prowadzącego i zgłoszonych przez uczestników szkolenia.
 
Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl