Dopuszczenie obiektów budowlanych do użytkowania - cz.II
MP/0039/Std/2019

Kontynuacja szkolenia zapoczątkowanego w cz. I, w której uczestnicy szkolenia przeprowadzeni zostali przez proces przygotowania dokumentacji technicznej i formalnej stanowiącej podstawę dopuszczenia obiektu budowlanego do użytkowania przez organ nadzoru budowlanego z uwzględnieniem sytuacji szczególnych. Podczas szkolenia podjęta zostanie próba konstruktywnego rozwiązania problemów przygotowanych przez prowadzącego i zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

2019-07-22

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Dopuszczenie obiektów budowlanych do użytkowania

Kontynuacja szkolenia zapoczątkowanego w cz. I, w której uczestnicy szkolenia przeprowadzeni zostali przez proces przygotowania dokumentacji technicznej i formalnej stanowiącej podstawę dopuszczenia obiektu budowlanego do użytkowania przez organ nadzoru budowlanego z uwzględnieniem sytuacji szczególnych. Podczas szkolenia podjęta zostanie próba konstruktywnego rozwiązania problemów przygotowanych przez prowadzącego i zgłoszonych przez uczestników szkolenia.
 
Prowadzący
Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Cel
Umiejętność skompletowania właściwej dokumentacji związanej z obiektem budowlanym oddawanym do użytkowania w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane oraz poprawnego złożenia kompletnego wniosku w organie nadzoru budowlanego, z uwzględnieniem przypadków skomplikowanych i nietypowych.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!