Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Technologia BIM
DS/0040/Std/2019

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu technologii BIM. Poznanie korzyści z wykorzystania technologii BIM w pracy architekta na poszczególnych etapach procesu budowlanego.

2019-09-09

11:00 - 12:30

Część I

- Nie tylko rysunki – dane zawarte w modelu
- Projekt BIM od 3D do 7D - omówienie idei Bim w kontekście poziomów: model, czas, koszt, zarządzanie,
- Poziomy szczegółowości (LOD, LOI)-omówienie poziomów szczegółowości modelu w kontekście geometrii i informacji,
- Role uczestników procesu BIM,
- Standard IFC, buildingsmart- szczegółowe omówienie otwartego formatu wymiany informacji IFC,
- Standard COBie - wyjaśnienie standardu wymiany informacji w kontekście procesu zarządzania inwestycją w oparciu o model BIM,
- Co daje zastosowanie BIM na poszczególnych etapach życia budynku? - korzyści jakie daje idea Bim w różnych etapach życia budynku,
- Odniesienie do poszczególnych etapów procesu budowlanego,
- Standardy / normy prawne opisujące BIM0 - normy, standardy wykorzystywane w technologii BIM.
 

12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 14:15

Część II

- BIM vs obowiązujące w Polsce przepisy,
- Komplikacje prawne – prawa autorskie, oficjalna dokumentacja, oprogramowanie,
- Zarządzanie projektem BIM 360 – narzędzia chmurowe, omówienie usługi chmurowej Bim360 usprawniające zarządzanie projektem we wszystkich jego fazach,
- Autodesk Navisworks Manage – aplikacja do koordynacji modeli BIM. Przegląd na żywo  modelu Bim,  jego struktury, parametrów, przeprowadzenie testu kolizji, prezentacja wyników  w postaci raportu.
 
 
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl