Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

TAK i NIE w zawodach kreatywnych
PO/0011/War/2019

Poznanie własnego stylu komunikacji (metoda testowa), praca nad asertywną komunikacją (ćwiczenia warsztatowe z technik komunikacji), wykład o metodach wpływu i technikach manipulacyjnych stosowanych w negocjacjach, ćwiczenia podejmowania decyzji przy pomocy analizy SWOT

2019-09-17

12:45 - 13:00

Rejestracja

13:00 - 14:15

Czym jest asertywność, jak pomaga w życiu i pracy

  • Formularz asertywności
  • Zachowania nieasertywne (defensywne i agresywne)
  • Aktywne słuchanie
  • Techniki asertywne

14:15 - 14:30

Przerwa kawowa

14:30 - 15:30

Asertywność w negocjacjach

  • Negocjacje i manipulacje
  • 7 zasad wpływu
  • BATNA

15:30 - 15:40

Przerwa kawowa

15:40 - 16:30

Autorytet architekta

  • Jak "wyhodować" haryzmę
  • Rodzaje autrytetu-sposób sprawowania osobistego autorytetu
  • Analiza SWOT-narzędzie pomocne w podejmowaniu decyzji

16:30 - 16:45

Rozmowy indywidualne (lub grupowe)

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl