TAK i NIE w zawodach kreatywnych
PO/0011/War/2019

Czym jest asertywność, jak pomaga w życiu i pracy.
Asertywność w negocjacjach.
Autorytet architekta

2019-09-19

12:45 - 13:00

Rejestracja

13:00 - 13:45

Czym jest asertywność, jak pomaga w życiu i pracy

  • Formularz asertywności
  • Zachowania nieasertywne (defensywne i agresywne)
  • Aktywne słuchanie
  • Techniki asertywne

13:45 - 14:00

Przerwa kawowa

14:00 - 15:15

Asertywność w negocjacjach

  • Negocjacje i manipulacje
  • 7 zasad wpływu
  • BATNA

15:15 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 16:30

Autorytet architekta

  • Jak "wyhodować" haryzmę?
  • Rodzaje autorytetu-sposób sprawowania osobistego autorytetu
  • Analiza SWOT-narzędzie pomocne w podejmowaniu decyzji

16:30 - 16:45

Rozmowy indywidualne (lub grupowe)

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!