Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Technologia BIM w projektowaniu architektonicznym - teoria, możliwości, przykłady
MP/0042/Std/2019

Przyswojenie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z
• Cyfrowymi narzędziami do projektowania
• Trafnym podejmowaniem decyzji projektowych dzięki modelowaniu 3D i zestawieniom
• Współpracą pomiędzy wieloma osobami biorącymi udział w procesie projektowym

2019-09-16

16:45 - 17:00

Rejestracja uczestników

17:00 - 19:00

Technologia BIM w projektowaniu architektonicznym - teoria, możliwości, przykłady

Prowadzący

Prelegent, certyfikowany instruktor, właściciel i prowadzący zajęcia z koordynacji międzybranżowej w bim.edu.pl, asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, autor wielu publikacji z zakresu teorii projektowania

Inżynier budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, instruktor oprogramowania Revit i Navisworks w bim.edu.pl specjalizujący się w tworzeniu przedmiarów materiałów w oparciu o modele, harmonogramów 4D, 5D oraz raportów kolizji

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl