Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawo budowlane
SL/0043/Std/2019

Zmiany w Ustawie Prawo budowlane w świetle dotychczasowych doświadczeń; interpretacje, wykładnie i wyjaśnienia.

2019-09-17

16:00 - 16:15

Rejestracja uczestników

16:15 - 17:45

Problematyka aktualna

-     zmiana orzecznictwa dotyczącego uzyskiwania zgody na odstępstwo od warunków technicznych;
-     problemy z określaniem obszaru oddziaływania obiektu projektowanego i ustalaniem kręgu stron w postępowaniu dot. pozwolenia na budowę;
-     tryb tzw. zgłoszenia z projektem - plusy i minusy;
-     tryb tzw. zgłoszenia ze szkicem - omówienie najczęstszych problemów dot. tego trybu;
-     istotna zmiana względem zatwierdzonego projektu budowlanego w świetle przepisów art. 36a Prawa budowlanego i orzecznictwa administracyjnego;
-     uzgodnienia projektu budowlanego - konieczne albo jedynie pożądane;
-     problematyka rozpoczęcia realizacji budowy w kontekście warunku trzech lat ważności pozwolenia.
 

17:45 - 18:00

Przerwa kawowa

18:00 - 19:00

Problematyka aktualna

-     wygaszenie pozwolenia na budowę - restrykcja a czasami przywilej;
-     zmiana sposobu użytkowania - tryb zgłoszenia wg art. 71 Prawa budowlanego albo pozwolenie na przebudowę obiektu wg art. 28 tej ustawy;
-     pytania i dyskusja.
 
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl