Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zarządzanie budżetem projektów
ZP/0046/Std/2019

Opracowanie prawidłowego budżetu prac projektowych i wyrobienie umiejętności tworzenia realnych harmonogramów realizacji prac projektowych.

2019-10-10

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestnikówe

10:00 - 10:45

Budżetowanie w przedsiębiorstwie projektowym.

Tworzenie planu projektu.
Budżet projektu.
Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych i zewnętrznych.Tworzenie bezpiecznych struktur budżetu głównego z wykorzystaniem progów rentowności.
Tworzenie budżetu przedsiębiorstwa zorientowane na realizację celów strategicznych.
Analiza wykonania budżetu głównego i zasady jego aktualizacji.

10:45 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 11:45

Kosztorys i harmonogram prac projektowych.

Metody planowania pojedynczych pozycji projektu.
Klasyfikacja pozycji projektu według ich istotności.
Dobór metod planowania do specyfiki poszczególnych pozycji składowych projektu.

 

11:45 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 13:00

Budżet projektu.

Rozliczanie kosztów świadczeń wewnętrznych i zewnętrznych
 

Przekształcenie kosztorysu w budżet projektu.
Rzeczowy i finansowy budżet projektu.
Ustalenie dopuszczalnych odchyleń od budżetu i harmonogramu realizacji projektu.
Poziomy marży w budżecie projektu.
Kalkulacja ceny projektu.

 

13:00 - 13:30

Rozmowy indywidualne.

Prowadzący

Piotr Bilon, absolwent Politechniki Gdańskiej, manager związany z projektowaniem od roku 1996. Od końca lat 90. zeszłego wieku skutecznie wdrażał rozwiązania BIM w polskim przemyśle okrętowym, do dzisiaj będące standardem w praktycznie wszystkich firmach zajmujących się projektowaniem statków i instalacji off shore w Polsce.

Współzałożyciel Wayman Sp. z o.o., firmy, która jako pierwsza wprowadziła na rynek rozwiązanie do zarządzania procesem projektowania przeznaczone dla sektora firm projektowo-inżynieryjnych.
Udziałowiec NED Project Sp. z o.o., polskiej firmy projektowej eksportującej technologię bezpośrednio do odbiorców końcowych w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.
Członek rady nadzorczej firmy Brand Engineering Solutions GmbH z Hamburga, dostarczającej oprogramowanie i zaawansowane analizy inżynierskie na całym świecie.

Firmy, którymi zarządzał, były prekursorami zastosowania technologii skanowania laserowego oraz metodologii zarządzania firmą projektową opartej na procesowym podejściu do działań całej sieci firm zaangażowanych w dystrybuowane prace projektowe w wielu lokalizacjach.

Autor książki pt. "Efektywne zarządzanie firmą projektową", w której dzieli się z czytelnikiem zarówno doświadczeniami zdobytymi w ciągu wielu lat skutecznego zarządzania firmami projektowymi, jak i wiedzą zgromadzoną wraz z zespołem Wayman w czasie licznych analiz i wdrożeń z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem projektowym.

Miejsce
Hotel Novotel sala Amber
ul. 3 Maja 31
70-215 Szczecin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl