Rola architekta w przygotowaniu do realizacji inwestycji budowlanych-aspekty prawne i praktyczne
PO/0047/Std/2019

Szkolenie ma na celu rozwinięcie wiedzy architektów o prawnych oraz praktycznych aspektach przygotowywania inwestycji budowlanych, których znajomość jest niezbędna lub zalecana w toku przygotowywania dokumentacji projektowej. Omówione zostaną kwestie istotne z punktu widzenia relacji inwestor-architekt na etapie przygotowywania propozycji koncepcji zabudowy dla określonych nieruchomości, poprzez przygotowanie projektu budowlanego, kończąc na sporządzeniu dokumentacji wykonawczej. Szkolenie oparte będzie na obowiązujących przepisach prawnych, bieżącym orzecznictwie sądów oraz doświadczeniach prelegentów. Zostaną również poruszone planowane zmiany w ustawie prawo budowlane zgodnie z projektem 6 czerwca b.r.

2019-10-15

15:15 - 15:30

Rejestracja

15:30 - 16:30

Czynniki wpływające na atrakcyjność nieruchomości i możliwość realizacji inwestycji

16:30 - 17:20

Omówienie czynników prawnych oraz uwarunkowań faktycznych decydujących o możliwości realizacji określonej inwestycji oraz jej atrakcyjności

17:20 - 17:30

Przerwa kawowa

17:30 - 18:15

Podział geodezyjny, a planowana inwestycja

Omówienie roziązań w zakresie podziału geodezyjnego istotnych z punktu widzenia transakcji nabycia nieruchomości oraz planowanej inwestycji.

18:15 - 19:00

Przygotowanie projektu wykonawczego

Omówienie istotnych czynników decydujących o sprawnym przygotowaniu projketu wykonawczego spełniającego oczekiwania inwestora.
Prowadzący
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Od początku swojej praktyki zawodowej związany z Kancelarią SCBP w Sopocie. Posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów gospodarczych. Specjalista w zakresie prowadzenia sporów sądowych, włączając w to specyfikę sporów związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym w ramach zamówień publicznych.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fordham University School of Law w Nowym Jorku. Zdobywał doświadczenie w dziale prawnym jednej z największych firm deweloperskich w Polsce. Ponadto pełnił funkcję Kierownika Działu Prawnego notowanej na GPW firmy z branży generalnego wykonawstwa, gdzie nadzorował pod kątem prawnym procesy budowlane od akwizycji nieruchomości, poprzez cały proces budowlany, po współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi z ramienia deweloperów.
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Cel
Znajomość zagadnień omówionych w toku szkolenia umożliwić ma wzrost wartości usług świadczących przez danego architekta z perspektywy inwestora. Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli podnieść jakość przygotowywanej dokumentacji projektowej z punktu widzenia inwestora oraz użytkownika końcowego.
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!