Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Rola architekta w przygotowaniu do realizacji inwestycji budowlanych-aspekty prawne i praktyczne
PO/0047/Std/2019

Szkolenie w zakresie prawnych oraz praktycznych aspektach przygotowywania dokumentacji projektowej na potrzeby budownictwa kubaturowego.

2019-10-15

15:15 - 15:30

Rejestracja

15:30 - 16:30

Czynniki wpływające na atrakcyjność nieruchomości i możliwość realizacji inwestycji

16:30 - 17:20

Omówienie czynników prawnych oraz uwarunkowań faktycznych decydujących o możliwości realizacji określonej inwestycji oraz jej atrakcyjności

17:20 - 17:30

Przerwa kawowa

17:30 - 18:15

Podział geodezyjny, a planowana inwestycja

Omówienie roziązań w zakresie podziału geodezyjnego istotnych z punktu widzenia transakcji nabycia nieruchomości oraz planowanej inwestycji.

18:15 - 19:00

Przygotowanie projektu wykonawczego

Omówienie istotnych czynników decydujących o sprawnym przygotowaniu projketu wykonawczego spełniającego oczekiwania inwestora.
Prowadzący

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Od początku swojej praktyki zawodowej związany z Kancelarią SCBP w Sopocie. Posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów gospodarczych. Specjalista w zakresie prowadzenia sporów sądowych, włączając w to specyfikę sporów związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym w ramach zamówień publicznych.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fordham University School of Law w Nowym Jorku. Zdobywał doświadczenie w dziale prawnym jednej z największych firm deweloperskich w Polsce. Ponadto pełnił funkcję Kierownika Działu Prawnego notowanej na GPW firmy z branży generalnego wykonawstwa, gdzie nadzorował pod kątem prawnym procesy budowlane od akwizycji nieruchomości, poprzez cały proces budowlany, po współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi z ramienia deweloperów.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl